A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d'oferir el millor servei i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet.

TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen galetes pròpies, de sesión, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal del qual és titular TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a la de TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S. L En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U

Responsable del tractament

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U

Finalitats del tractament de les dades i bases legals que permeten el tractament

La finalitat de les dades que ens facilitin les persones interessades per al seu registre seran tractades per TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U per gestionar la seva sol·licitud i la prestació de serveis relacionats amb la mateixa, així com per a la gestió de consultes i / o reclamacions relacionades.

TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U podrá dirigir a los Usuarios butlletins de notícies de información y podrá realizar encuestas de satisfacción o relacionadas con los productos y servicios prestados por TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U, sent en aquests casos la base legal per al tractament la gestió de la relació contractual i l'interès legítim de TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U en la millora dels seus productes i serveis, així com dels avantatges associats als mateixos.

D'altra banda, en el cas d'aquells usuaris que hagin prestat el seu consentiment, TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U tractarà les seves dades personals per a oferir-los periòdicament informació sobre productes, i serveis, informació que podrà ser remesa per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans de comunicació electrònica, i tot i que l'Usuari no tingui actiu cap servei.

En el cas de la remissió d'informació comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment dels Usuaris, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de qualsevol contracte subscrit pels Usuaris.

Per tal de poder oferir-li productes i / o serveis d'acord amb els seus interessos i millorar la usabilitat dels fòrums, podrem elaborar un perfil comercial d'acord amb la informació facilitada per l'Usuari. no obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat obligació legal, entre les que poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i tribunals, interessats en els procediments relacionats amb la reclamacions presentades.

El tractament de les dades per a la tramesa d'informació comercial es realitzarà mentre l'Usuari no revoqui el seu consentiment i mentre romanguin inalterats els fins per als quals s'han recaptat aquestes dades de caràcter personal.

Després, es procedirà al bloqueig de les dades de caràcter personal, que romandran a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les autoritats competents per a l'exigència de possibles responsabilitats, durant el termini de prescripció de les mateixes. Complert el termini esmentat, TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U procedirà a la supressió de les dades.

Destinataris als quals es comunicaran les dades

D'altra banda, podran tenir accés a dades personals dels Usuaris els encarregats del tractament designats en cada moment per TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U, és a dir,, determinats proveïdors que a efectes de la prestació de serveis contractada hagin d'accedir a dades personals i que, a títol enunciatiu i no limitatiu, exerceixen els seus serveis en els següents sectors: serveis de plataforma web, serveis administratius, gestió de lliuraments i transport, processament de pagaments.

En el cas que els encarregats del tractament necessitin accedir a dades personals, els utilitzaran únicament per a la prestació del servei i d'acord amb les nostres instruccions.

Per al compliment de les finalitats descrites en la present Política de Privacitat pot ser necessari realitzar transferències internacionals de dades personals dels Usuaris a prestadors de serveis. En cas que aquests proveïdors estiguessin establerts en països on el nivell protecció no sigui el mateix que el proporcionat a l'Espai Econòmic Europeu, adoptarem les garanties adequades d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades, sol·licitant en cas necessari el consentiment previ de cada usuari.

Els Usuaris podran sol·licitar més detall d'informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a qualsevol de les següent adreça de correu electrònic privacidad@tllmediasolutions.com, adjuntant fotocòpia del seu DNI / CIF i indicant el tractament concret sobre els destinataris sol·licita informació, o bé mitjançant correu postal a la següent adreça: TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U., Carrer Martí i Julià, 17, Hospitalet del Llobregat, Barcelona

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades es duen a terme per TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U., Carrer Martí i Julià, 17, Hospitalet del Llobregat, Barcelona, oa les adreça de correu electrònic privacidad@tllmediasolutions.com, indicant els detalls corresponents a la seva sol·licitud i acreditant degudament la seva identitat.

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen i a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els Usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U podrà conservar les dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan la base del tractament sigui el consentiment, els Usuaris podran revocar-lo en qualsevol moment, així com, si és el cas, modificar els consentiments prestats quan així ho creguin convenient.

Quan la base legal que habiliti el tractament sigui l'existència d'una relació contractual o el consentiment, els Usuaris podran exercitar el dret a la portabilitat de les seves dades.

S'informa als Usuaris que tenen dret a obtenir informació sobre l'exercici dels seus drets i / o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Els Usuaris respondran de la veracitat de les dades facilitades a TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U, reservant aquesta la facultat d'excloure dels serveis registrats a qualsevol Usuari que faciliti dades falses, sense perjudici de qualssevol altres accions legals que puguin procedir. De la mateixa manera, és responsabilitat dels Usuaris mantenir actualitzades les dades personals que hagin facilitat a TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U

Obtenció de dades de la navegació per la pàgina web. Navegació amb cookies

TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U s'obté mitjançant cookies i altres tecnologies de seguiment dades de la navegació de tots els usuaris que naveguen per la pàgina web amb la finalitat de gestionar la mateixa. També, es fa constar que aquestes dades s'obtenen amb finalitats estadístiques i comercials, sol·licitant el consentiment previ de l'usuari en els casos que sigui necessari. aquestes tasques TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U, pot realitzar-les per si o mitjançant el tercer contractat a aquests efectes.

La Página Web utiliza galetes de terceros, que s'enviaran al dispositiu de cada usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor de la pàgina web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las galetes.

En el cas dels Usuaris registrats, TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U. conserva el nom de domini i / o adreça IP que dóna accés a cada usuari a la xarxa i a determinats serveis, a efectes de realitzar mesuraments estadístics sobre l'ús i accés a la pàgina web i, si és el cas, posar les dades de navegació en coneixement de les autoritats que ho requereixin.

modificació

TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U, se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. en particular, es comunicarà als Usuaris qualsevol modificació que afecti al tractament de les seves dades personals i es sol·licitarà el seu consentiment, en els casos en què així ho estableixi la normativa aplicable en cada moment.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, serà la llei espanyola.

Com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), eL 25 de Maig del 2018, FISHIKII MODA, S. L. desitja informar-lo de la seva nova política de privacitat per als seus clients.

Lea detenidamente la información que se detalla a continuación y si tiene cualquier duda puede contactar con nosotros a través de la dirección de email contact@decoyorwall.com

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TLL MEDIA SOLUTIONS XARXA,S.L.U., Carrer Martí i Julià, 17 3º – 1ª, 08903 Hospitalet del Llobregat, Barcelona

FINALITAT DE L'TRACTAMENTO

  • Gestió de les comandes
  • Enviar informació del seu interès sobre novetats.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals de l'interessat es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l'interessat.

Legitimació per al tractament

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en la gestió de la comanda i l'interès legítim del responsable del tractament per a l'enviament d'informació sobre la nostra publicitat i newsletter.

DESTINATARIS

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

ELS SEUS DRETS

  • Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les seves dades excepte per motius legítims o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (adreça de correu electrònic o personalment a les nostres instal·lacions), així com obtenir més informació sobre els seus drets i accedir a models per al seu exercici.

També, l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si la petició d'exercici d'algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seves dades personals no estan sent tractats correctament.

OBTENCIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat a través de la comanda online.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

  • Dades identificatives i de contacte.

No es tracten dades especialment protegides