TLL Medios de comunicación Solucións Rede,S.L

Casa Adega ( www.lacasabodega)

TLL Medios de comunicación Solucións Rede,S.L. (en adelante TLL Media Solutions ) con domicilio en Calle Almagro 9, 5ºB 50004 Zaragoza con CIF B99535072 pone a disposición en su sitio web www.lacasabodega.com determinados contenidos de carácter comercial y además de informativo sobre sus actividades y comercial e / ou participación

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Tll Medios de comunicación Solucións por USUARIOS que o acceso a mesma. As presentes condicións xerais expoñer ao USUARIO no sitio web www.lacasabodega.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO escribe os seus datos nos formularios existentes, para ser lido, a impresión, arquivados e acepto vía internet, o usuario non pode introducir os seus datos de forma eficaz, sen aceptación previa.

TLL Medios de comunicación Solucións Rede,S. l. está inscrita no Rexistro Mercantil de Zaragoza, Inscripción 1ª de la hoja z-64670 folio 106 o volume 4370

O acceso ao sitio web de Tll Medios de comunicación Solucións implica a aceptación sen reservas das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O usuario comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos nel ofrecidos para actividades contrarias á lei e respecto en todo momento estas condicións xerais.

TERMOS DE VENDA
Estas condicións xerais de venda rexen todas as relacións entre:
a sociedade Tll Medios de comunicación Solucións a través da súa páxina web <url>://www.lacasabodega.com e os seus visitantes/ou compradores para os usuarios de internet ("O cliente").
Antes de calquera operación, O Cliente recoñece e estados atender aceptar estas condicións a partir do momento en que prema no botón Aceptar.
1/ Condicións especiais de venda
Cliente recoñece sei, no momento da colocación da orde, as condicións particulares de venda establecido en pantalla (nome, compoñentes do prezo, peso, cantidade, cor, Detalles do produto, custo dos beneficios, etc.) e declarar expresamente acepta sen reservas. Poñer a orde ea súa confirmación por parte do cliente materializar a aceptación plena e completa das condicións particulares de venda, aplicable só para o fin.
2/ Solicitude
O cliente fai a solicitude premendo en "mercar / engadir á cesta”. O solicitado un total que inclúe todos os elementos confirmados polo cliente para premer no botón engadido “Acepto as condicións xerais de venda ” Páxina de checkout.
3/ Confirmación da Orde
Tll Medios de comunicación Solucións confirma a aceptación da súa orde para o cliente a través de calquera medio que escolle: correo electrónico, fax o correo postal. A venda non remata ata que a sociedade Tll Medios de comunicación Solucións para confirmar o pedido.
Tll Medios de comunicación Solucións resérvase a posibilidade de non confirmar unha solicitude por calquera razón, en particular, como a subministración de produtos, un problema de orde recibida (non.: documento lexible), unha orde anormal ou un problema previsible en materia de entrega. Tll Medios de comunicación Solucións vai informar o cliente.

A propiedade dos bens non é trasladado completamente a sociedade Tll Medios de comunicación Solucións para recibir as cantidades debidas polo cliente

PRIMEIRO.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-O uso do sitio web de Tll Medios de comunicación Solucións non leva o rexistro obrigatorio de usuarios, a non ser que o USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en www.lacasabodega.com onde será necesario rexistrarse cubrindo unha forma básica, Esta subscrición para as condicións específicas serán rexidos. As condicións de acceso e uso deste sitio web é estrictamente regulado pola lei e do principio de boa fe, comprometéndose o usuario a facer bo uso da web. Están prohibidos todos os actos que vulneren a lei, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, Protección de Datos, propiedade intelectual etc.. Expresamente Tll Medios de comunicación Solucións prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de Tll Media Solutions o a terceros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, enviar correo masivo (“spaming”) ou o envío de mensaxes grandes para bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- Tll Solucións de Medios de comunicación pode interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, boa fe ou estas condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- O CONTIDO.- Os contidos incluídos neste website foron desenvolvidos e incluídos:

2.1.- Tll Medios de comunicación Solucións utilizando fontes internas e externas de tal xeito que Tll Solucións de Medios de comunicación só é responsable do contido desenvolvido internamente.

2.2.- Tll Medios de comunicación Solucións resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRO.- DEREITOS DE AUTOR E MARCAS.- Tll Medios de comunicación Solucións informa que o sitio web www.lacasabodega.com o contido, programación e deseño web do sitio web está totalmente protexido por dereitos de autor, É expresamente prohibida calquera reprodución, comunicación, distribución e transformación dos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Tll Solucións de Medios de comunicación . Tll Medios de comunicación Solucións utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros, citando a fonte. O propietario lexítimo dos dereitos de autor e incluír esta información pode, en calquera momento, solicitar a retirada das referencias anteriormente mencionadas.

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.- Estas condicións xerais que rexen a lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou litixio decorrente destas condicións xerais dos Tribunais de Pontevedra renunciar expresamente ao usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlles.

QUINTO.- No caso de calquera cláusula do acordo sexa declarada inválida, disposto restantes permanecerán en pleno vigor, tendo en conta a vontade das partes ea finalidade desas condicións. Tll Medios de comunicación Solucións non pode exercitar ningún dos dereitos e poderes conferidos neste documento o que non implica ningunha renuncia a eles, agás recoñecemento expreso por parte de Tll Solucións de Medios de comunicación