דרך אתר זה לא נאספים נתונים אישיים ממשתמשים ללא ידיעתם, הם גם לא מועברים לצדדים שלישיים.

על מנת להציע לכם את השירות הטוב ביותר ועל מנת להקל על השימוש, מנתח את מספר הביקורים, כמו גם פעילות המבקרים ותדירות השימוש בהם. להשפעות הללו, TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U משתמש במידע הסטטיסטי שהוכן על ידי ספק שירותי האינטרנט.

TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U אינו משתמש בקובצי Cookie כדי לאסוף מידע על המשתמש, הוא גם לא מתעד את כתובות ה-IP של הגישה. נעשה שימוש בקובצי Cookie בלבד, מוֹשָׁב, למטרות טכניות (כאלה המאפשרים למשתמש לנווט באתר ולהשתמש באפשרויות ובשירותים השונים הקיימים בו.).

הפורטל שהוא הבעלים שלו TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U מכיל קישורים לאתרי צד שלישי, שמדיניות הפרטיות שלו אינה קשורה לזו של TLL Media Solutions NETWORK,ס.ל. על ידי גישה לאתרים כאלה אתה יכול להחליט אם לקבל את מדיניות הפרטיות והעוגיות שלהם.. בכללי, אם אתה גולש באינטרנט, אתה יכול לקבל או לדחות קובצי Cookie של צד שלישי מאפשרויות התצורה של הדפדפן שלך..

מידע בסיסי על הגנת מידע

להלן אנו מודיעים לך על מדיניות הגנת המידע של TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U

אחראי על הטיפול

הנתונים האישיים שניתן לאסוף ישירות מהצד המעוניין יטופלו בסודיות וישולבו בפעילות הטיפול המקבילה בבעלות TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U

מטרות עיבוד הנתונים ובסיסים משפטיים המאפשרים עיבוד

מטרת הנתונים שנמסרו על ידי מתעניינים לרישום תטופל על ידי TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U לנהל את בקשתך ואת מתן השירותים הקשורים אליה, וכן לניהול פניות ו/או תביעות נלוות.

TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U עשוי להפנות משתמשים ניוזלטרים מידע ועשויים לבצע סקרי שביעות רצון או כאלה הקשורים למוצרים ולשירותים המסופקים על ידי TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U, במקרים אלו, הבסיס המשפטי לטיפול הוא ניהול הקשר החוזי והאינטרס הלגיטימי של TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U בשיפור המוצרים והשירותים שלך, כמו גם היתרונות הנלווים אליהם.

מצד שני, במקרה של אותם משתמשים שנתנו את הסכמתם, TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U תעבד את הנתונים האישיים שלך כדי להציע לך מעת לעת מידע על מוצרים, ושירותים, מידע שניתן לשלוח בכל אמצעי, כולל מדיה אלקטרונית, וגם כאשר למשתמש אין שירות כלשהו פעיל.

במקרה של הפניה של מידע מסחרי, הבסיס המשפטי לטיפול בנתונים הוא הסכמת המשתמשים, מבלי שבכל מקרה ביטול הסכמה זו מתנה את ביצועו של כל חוזה שנחתם על ידי המשתמשים.

על מנת שתוכל להציע לך מוצרים ו/או שירותים בהתאם לתחומי העניין שלך ולשפר את חווית המשתמש שלך, אנו יכולים ליצור פרופיל מסחרי על סמך המידע שסופק על ידי המשתמש.. על כל פנים, לא יתקבלו החלטות אוטומטיות על סמך הפרופיל האמור.

שמירת נתונים

הנתונים האישיים שנמסרו יישמרו למשך הזמן הדרוש למילוי המטרה שלשמה הם נאספים ולקביעת האחריות האפשרית שעלולה לנבוע מהמטרה., בנוסף לתקופות הקבועות בתקנות התיקים והתיעוד.

תקשורת נתונים

באופן כללי, מידע אישי לא יועבר לצדדים שלישיים., למעט חובה משפטית, ביניהם עשויים להיות הודעות לנציב תלונות הציבור, שופטים ובתי משפט, מתעניינים בהליכים הקשורים לתביעות שהוצגו.

הטיפול בנתונים למסירת מידע מסחרי יתבצע כל עוד המשתמש לא יבטל את הסכמתו ותוך שהמטרות שלשמן נאספו הנתונים האישיים האמורים יישארו ללא שינוי..

מאוחר יותר, נתונים אישיים ייחסמו, שיישאר לרשות השופטים ובתי המשפט בלבד, הפרקליטות או הרשויות המוסמכות לדרוש אחריות אפשרית, במהלך תקופת ההתיישנות של אותו. לאחר שחלפה התקופה האמורה, TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U ימשיך למחוק את הנתונים.

נמענים שאליהם ימסרו הנתונים

מצד שני, האחראים על הטיפול המיועדים בכל עת על ידי TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U, זאת אומרת, ספקים מסוימים שלצורך מתן השירות המוסכם, צריכים לגשת לנתונים אישיים ומי, בדרך של דוגמה ולא הגבלה, לבצע את שירותיהם במגזרים הבאים: שירותי פלטפורמת אינטרנט, שירותים אדמיניסטרטיביים, ניהול מסירה והובלה, עיבוד תשלום.

במקרה שהאחראים על הטיפול צריכים לגשת לנתונים אישיים, הם ישתמשו בהם רק לצורך מתן השירות ובהתאם להנחיותינו.

על מנת למלא את המטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, ייתכן שיהיה צורך לבצע העברות בינלאומיות של הנתונים האישיים של המשתמשים לספקי שירותים.. במקרה שספקים כאמור מבוססים במדינות שבהן רמת ההגנה אינה זהה לזו הניתנת באזור הכלכלי האירופי, אנו נאמץ את הערבויות המתאימות בהתאם לתקנות הגנת מידע, בקשה, במידת הצורך, את הסכמתו המוקדמת של כל משתמש.

משתמשים יכולים לבקש מידע מפורט יותר לגבי נמעני הנתונים שלהם על ידי שליחת דוא"ל לכל אחת מכתובות הדוא"ל הבאות lopd@tllmediasolutions.com בצירוף צילום של תעודת הזהות / CIF שלהם וציון הטיפול הספציפי שעל הנמענים שלו מבקשים מידע, או בדואר לכתובת הבאה: TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U., רחוב Martí i Julia, 17, Hospitalet del Llobregat, ברצלונה

זכויות בעלי עניין

לכל אדם הזכות לקבל אישור על עיבוד הנתונים שלו שבוצע על ידי TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U

אתה יכול לממש את זכויות הגישה שלך, יִשׁוּר, מחיקה וניידות של הנתונים שלך, של הגבלה והתנגדות לטיפול בה, כמו גם לא להיות נושא להחלטות המבוססות אך ורק על עיבוד אוטומטי של הנתונים שלך, כשהם ממשיכים, בראי של TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U., רחוב Martí i Julia, 17, Hospitalet del Llobregat, ברצלונה, או בכתובת הדוא"ל lopd@tllmediasolutions.com, ציון הפרטים המתאימים לבקשתך והוכחת זהותך.

לכל משתמש יש את הזכות לקבל אישור אם אנו מטפלים בנתונים אישיים הנוגעים לו ולגשת לנתונים האישיים שלו., כמו גם לבקש תיקון נתונים לא מדויקים או, במקרה שלך, לבקש את מחיקתו מתי, בין שאר הסיבות, הנתונים אינם נחוצים עוד למטרות שלשמן הם נאספו.

בנסיבות מסוימות, משתמשים רשאים לבקש את הגבלת עיבוד הנתונים שלהם, במקרה כזה TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U רשאית לשמור את הנתונים לצורך מימוש או הגנה של טענות.

כאשר בסיס הטיפול הוא הסכמה, משתמשים רשאים לבטל אותו בכל עת, ממש כמו, במקרה שלך, לשנות את ההסכמות שניתנו כאשר נראה להם נוח.

כאשר הבסיס המשפטי המאפשר את הטיפול הוא קיומו של קשר חוזי או הסכמה, משתמשים רשאים לממש את הזכות לניידות הנתונים שלהם.

למשתמשים מודיעים שיש להם את הזכות לקבל מידע על מימוש זכויותיהם ו/או להגיש תביעה לסוכנות הספרדית להגנת מידע (www.agpd.es).

המשתמשים יהיו אחראים לאמיתות הנתונים שנמסרו ל TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U, זה שומר לעצמו את הזכות להחריג כל משתמש שיספק מידע כוזב מהשירותים הרשומים., מבלי לפגוע בכל פעולות משפטיות אחרות שעלולות להתבצע. באותה הדרך, באחריות המשתמשים לעדכן את הנתונים האישיים שהם סיפקו להם TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U

השגת נתונים מגלישה באתר. גלישה עם עוגיות

TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U משיג נתוני גלישה מכל המשתמשים הגולשים באתר באמצעות עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת לנהל אותו.. כְּמוֹ כֵן, צוין כי נתונים אלו מתקבלים למטרות סטטיסטיות ומסחריות, בקשת הסכמה מראש של המשתמש במקרים בהם יש צורך בכך. שיעורי הבית האלה TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U, אתה יכול לעשות אותם בעצמך או דרך הצד השלישי שנשכר למטרות אלה.

האתר משתמש עוגיות מצדדים שלישיים, שיישלחו למכשיר של כל משתמש ממחשב או דומיין שאינם מנוהלים על ידי עורך האתר, אלא על ידי גורם אחר המעבד את הנתונים המתקבלים באמצעות ה עוגיות.

במקרה של משתמשים רשומים, TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U. שומרת על שם הדומיין ו/או כתובת ה-IP המעניקה גישה לכל משתמש לרשת ולשירותים מסוימים, למטרות מדידות סטטיסטיות לגבי השימוש והגישה לאתר ו, במקרה שלך, לשים את נתוני הניווט בידיעת הרשויות הדורשות זאת.

שינוי

TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו כדי להתאים אותה להתפתחויות חדשות או לדרישות חקיקה ומשפטיות, תוך התחשבות באינטרסים הלגיטימיים של הצרכן או המשתמש בכל עת. באופן מיוחד, המשתמשים יקבלו הודעה על כל שינוי המשפיע על עיבוד הנתונים האישיים שלהם ותתבקש הסכמתם., במקרים בהם זה נקבע על פי התקנות החלות בכל עת.

חוק ישים

החוק החל במקרה של מחלוקת או התנגשות של פרשנות של התנאים המרכיבים הודעה משפטית זו, כמו גם כל שאלה הקשורה לשירותי פורטל זה, זה יהיה החוק הספרדי.

כתוצאה מכניסתה לתוקף של הרגולציה האירופית הכללית להגנה על נתונים אישיים (RGPD), ה 25 מאי 2018, TLL Media Solutions Network S.L.U מבקשת ליידע אותך על מדיניות הפרטיות החדשה שלה עבור לקוחותיה.

קרא בעיון את המידע המפורט להלן ואם יש לך שאלות כלשהן תוכל לפנות אלינו דרך כתובת הדוא"ל lopd@tllmediasolutions.com

אחראי על הטיפול

TLL Media Solutions NETWORK,S.L.U., רחוב Martí i Julia, 17 3º – 1ª, 08903 Hospitalet del Llobregat, ברצלונה

מטרת הטיפולאו

  • ניהול הזמנות
  • שלח מידע מעניין לגבי חדשות.

שימור הנתונים האישיים שלך

הנתונים האישיים של בעל העניין יישמרו עד לבקשת המחיקה על ידי בעל העניין.

לגיטימציה לטיפול

הבסיס המשפטי לטיפול בנתוניך מבוסס על ניהול ההזמנה והאינטרס הלגיטימי של האחראי על הטיפול לשלוח מידע על הפרסום והניוזלטר שלנו.

נמענים

לא יועברו נתונים לצדדים שלישיים למעט התחייבות משפטית.

הזכויות שלך

  • יש לך את הזכות לקבל אישור אם אנחנו מטפלים בנתונים אישיים הנוגעים לך.
  • למעוניינים יש זכות גישה לנתונים האישיים שלהם, כמו גם לבקש תיקון של נתונים לא מדויקים או היכן שמתאים, לבקש את מחיקתו כאשר, בין היתר, הנתונים אינם נחוצים עוד למטרות שלשמן הם נאספו.
  • בנסיבות מסוימות, בעלי עניין רשאים לבקש את הגבלת עיבוד הנתונים שלהם, במקרה זה נשמור אותם רק לצורך מימוש או הגנה של טענות.
  • בנסיבות מסוימות ומסיבות הקשורות למצב הספציפי שלך, הצדדים המעוניינים עשויים להתנגד לעיבוד הנתונים שלהם. במקרים אלה, הנתונים שלך לא יעובדו אלא מסיבות לגיטימיות או מימוש או הגנה של טענות אפשריות..

אתה יכול לממש את זכויותיך באמצעות אמצעי ההתקשרות המצוינים במדיניות זו (כתובת דואר אלקטרוני או אישית במתקנינו), כמו גם לקבל מידע נוסף על זכויותיך ומודלים של גישה למימושם.

כְּמוֹ כֵן, אנו מודיעים לך על זכותך להגיש תביעה לסוכנות הספרדית להגנת מידע אם הבקשה לממש זכות כלשהי לא נענתה כהלכה או אם מסיבה אחרת אתה סבור שהנתונים האישיים שלך אינם מטופלים כראוי.

השגת הנתונים שלך

הנתונים האישיים שאנו מעבדים התקבלו מהצד המעוניין באמצעות ההזמנה המקוונת.

קטגוריות הנתונים המעובדות הן הבאות:

  • נתוני זיהוי ויצירת קשר.

נתונים מוגנים במיוחד אינם מעובדים